ENGLISH

师资队伍

范明明

发布日期:2014-04-04 00:00|浏览量:   来源:化学与材料工程美高梅  

一、个人简介

范明明,男,生于1978年10月,博士,副教授,硕士生导师。2002年本科毕业于天津大学化学工程与工艺专业,2005年3月获天津大学化学工艺专业硕士学位,2008年3月获天津大学化学工艺专业博士学位。2009年6月,进入江南大学化学与材料工程美高梅,从事教学与科研工作。2017年7月至2018年7月,Nanyang Technological University(新加坡南洋理工大学)访问学者。以“精细化工与催化转化”作为主要研究方向,以第一作者或通讯作者发表论文60余篇,其中SCI论文超过30篇,授权发明专利十余项。近五年,主持国家自然科学基金(21306063)、江苏省重点研发计划(产业前瞻与共性关键技术)(BE2015204)、江苏省自然科学基金(BK20130123)。2014年和2015年,获得“江南大学至善青年学者”称号。在精细化学品与催化剂研发方面,拥有多项技术成果转化,与江苏、山东、江西等地的多家企业建立了稳定而良好的合作关系。2014年,当选“盐城市创新创业领军人才”。2016年,获得中国商业联合会科技进步一等奖,排名第1。2019年,获第二届“源创杯”创新创意大赛东部赛区复赛优胜奖,排名第1。

二、研究领域

1、以油脂为原料的精细化学品合成与催化剂开发

2、生物质转化及相关催化剂研究

3、新型表面活性剂的研究与开发

三、奖励与荣誉

1、中国商业联合会科学技术奖——全国商业科技进步奖,一等奖,排名第1,2016年

2、第二届“源创杯”创新创意大赛东部赛区复赛优胜奖,排名第1,2019年

3、盐城市创新创业领军人才,2014年

4、江南大学至善青年学者,2014年

5、江南大学至善青年学者,2015年

四、学术成果

(一)代表性科研项目

1、国家自然科学基金(21306063),2014.01—2016.12,负责人

2、江苏省基础研究计划(自然科学基金)(BK20130123),2013.07—2016.06,负责人

3、江苏省重点研发计划(产业前瞻与共性关键技术)(BE2015204),2015.06—2017.05,负责人

4、中央高校基本科研业务费专项资金(JUSRP211A07),2011—2013,负责人

5、生物质化工教育部重点实验室(浙江大学)开放课题基金(2012BCE001),2012.10—2014.12,负责人

(二)代表性论文

[1]Fan M M, Zhang P B, Ma Q K.Bioresource Technology,2012,104(2): 447-450

[2]Zhang P B,Fan M M*, Jiang P P. RSC Advances, 2012, 2(11): 4593-4595

[3]Fan M M, Wang H, Zhang P B, Ni B Q. Chinese Journal of Inorganic Chemistry,2012, 28(7): 1333-1337

[4]Fan M M, Zhou J J, Han Q J, Zhang P B.Chinese Chemical Letters,2012, 23(10): 1107-1110

[5]Fan M M, Yang J, Jiang P P, Zhang P B, Li S S.RSC Advances, 2013, 3(3): 752-756

[6]Fan M M, Luo C R, Wei X Q, Ni B Q.Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2013,44(2): 202-204

[7]Fan M M, Huang J L, Yang J, Zhang P B.Applied Energy, 2013,108: 333-339

[8]Zhang P B, Zhou Y,Fan M M*, Jiang P P, Huang X L, Lou J.Catalysis Letters, 2014,144(2): 320-324

[9]Zhang P B*, Zhou Y,Fan M M*, Jiang P P. Applied Surface Science,2014,295: 50-53

[10]Zhang P B,Han Q J,Fan M M*, Jiang P P. Fuel,2014,124: 66-72

[11] Zhang P B, Han Q J,Fan M M*, Jiang P P. Applied Surface Science,2014,317: 1125-1130

[12] Zhang P B, Zhou Y,Fan M M*, Jiang P P.Applied Surface Science,2015,332: 379-383

[13]Fan M M, Han Q J, Zhang P B, Jiang P P.Energy Technology, 2015,3(3): 211-215

[14]Ni B Q, Huang J L, Zhang P B,Fan M M*. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2015, 31(5): 961-967

[15] Zhang P B, Zhou Y,Fan M M*, Jiang P P.Chinese Journal of Catalysis,2015,36(11): 2036-2043

[16] Zhang P B, Liu Y L,Fan M M*, Jiang P P. Renewable Energy, 2016,86: 99-105

[17]Liu Y L, Zhang P B*,Fan M M*, Jiang P P. Fuel,2016,164: 314-321

[18] Zhang P B, Liu H,Fan M M*, Liu Y L, Huang J L. Current Organic Chemistry, 2016,20(7): 752-760

[19]Jiang Z B,Fan M M*, Zhang P B*, Jiang B. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2016, 32(6): 1047-1054

[20]Fan M M, Liu Y L, Zhang P B, Jiang P P. Fuel Processing Technology, 2016,149: 163-168

[21]Zhang P B*, Liu L H,Fan M M*, Dong Y M, Jiang P P. RSC Advances, 2016, 6(80):76223-76230

[22]Zhang P B, Shi M, Liu Y L,Fan M M*, Jiang P P, Dong Y M. Fuel,2016,186:787-791

[23]Ni B Q, Liu H,Fan M M*, Zhang P B*. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2017, 33(1): 97-105

[24]Shi M, Zhang P B,Fan M M*, Jiang P P, Dong Y M. Fuel,2017,197:343-347

[25]Fan M M*, Liu H, Zhang P B*. Fuel,2018,215: 541-550

[26]Zhang P B, Shi M,Fan M M*, Jiang P P, Dong Y M.Journal?of?the?Chinese?Chemical?Society, 2018, 65(6): 681-686

[27]Fan M M*, Si T F, Zhang P B*. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 2018, 95(11): 1357-1365

[28] Zhu M N, Yue C G, Zhang P B*,Fan M M*, Jiang P P, Dong Y M, Sun W J. ChemistrySelect, 2019, 4(4): 1214-1219

[29]Fan M M*, Si Zhikun, Sun W J, Zhang P B*. Fuel,2019,252: 254-261

[30]Zhang P B*, Wu H,Fan M M*, Sun Wenjuan, Jiang P P, Dong Y M. Fuel,2019,235: 426-432

(三)代表性授权专利

[1]范明明,代永昌,张萍波,倪邦庆. ZL 201410091081.0,2015-11-25

[2]范明明,魏小桥,倪邦庆. ZL 201110347326.8,2014-01-15

[3]范明明,魏小桥,倪邦庆. ZL 201110232201.0,2014-03-19

[4]范明明,张萍波,赵栋成,戴春阳. ZL 201620402788.3,2016-10-12

[5]范明明,黄江磊,张萍波. ZL 201510064336.9,2017-07-21

[6]范明明,刘慧,张萍波.ZL 201610631674.0,2018-09-28

[7]范明明,张萍波,赵栋成,戴春阳. ZL 201611157581.5,2019-04-26

[8]张萍波,范明明,蒋平平. ZL 201110370172.4,2014-08-06

[9]张萍波,韩秋菊,范明明,蒋平平. ZL 201310131745.7,2014-08-06

[10]张萍波,韩秋菊,常静,范明明,蒋平平. ZL 201310643639.7,2015-09-30

[11]张萍波,石敏,范明明,蒋平平. ZL 201410555089.8,2016-08-24

[12]张萍波,石敏,范明明,蒋平平. ZL 201510242479.4,2017-01-25

五、联系方式

通讯地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学化学与材料工程美高梅

邮编:214122

联系电话:13382880330

Email: fanmm2000@126.com

XML 地图 | Sitemap 地图